”DEZVOLTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DIN  DRĂGĂŞANI”
Cod smis 3094

Proiectul a fost implementat de Municipiul Drăgăşani în perioada           02.07.2009 – 01.04.2011. 

Scopul proiectului a fost reorganizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal „Costache Nicolescu”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.


Valoarea totală a proiectului: 2.234.853,26 lei, din care 

 • 1.821.849,96 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă 
 •    449.440,30 lei lei a fost alocată din bugetul local.

Proiectul a fost unul de modernizare, dezvoltare şi echipare a ambulatoriului din spital și a inclus atât execuţie de lucrări, cât şi dotare cu mobilier şi echipament medical de bază.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie din Municipiul Drăgăşani, prin crearea unui Ambulatoriu Integrat al Spitalului Municipal. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical ca urmare a: 
 • utilizării personalului medical înalt calificat din spital;
 • dotării corespunzătoare a cabinetelor medicale de specialitate;
 • obţinerii continuităţii actului medical şi reducerii duplicării actelor medicale; 
 • posibilităţii urmăririi pacienţilor de la primele consultări până la externarea din spital.
 • Creşterea satisfacţiei pacienţilor datorită: 
 • unui spaţiu de aşteptare modern, confortabil, care să nu adauge un stres suplimentar experienţei bolii, prin ea însăşi traumatizantă.
 • cabinete medicale renovate, amenajate, care să dea un plus de încredere în profesionalismul serviciilor oferite aici. 
 • Creşterea satisfacţiei personalului medical, care se bucură de un mediu de lucru mai plăcut, desfăşurându-şi activitatea în cabinete modernizate şi echipate corespunzător.
 • micșorarea distanţei parcurse până la cabinetele de specialitate aflate în policlinica situată în afara incintei propriu-zise a spitalului. 

Rezultate obținute:
S-au amenajat/echipat şi integrat în secţiile spitalului cu aceeaşi specialitate, un număr de 6 cabinete medicale de specialitate plus un centru de recoltări, după cum urmează: Medicină internă, Neurologie, Chirurgie, Pediatrie, Psihiatrie, Ortopedie, Centru  de recoltări.