​​

„CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
Cod smis 23557

Municipiul Drăgăşani în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ”Centru Multifuncţional de Asistenţă Socială în municipiul Drăgăşani”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- „ Imbunătăţirea infrastructurii sociale ”, Domeniul de intervenţie 3.2 – „ Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Perioada de implementare a proiectului a fost : 05.07.2013 – 06.09.2015.
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.888.030,36 lei, din care: 

 • contribuţia financiară a Uniunii Europene :              1.632.817,70 lei
 • contribuţia financiară a Guvernului României :           249.725,06 lei
 • contribuţia proprie a beneficiarului :                              38.419,24 lei
 • valoare neeligibila inclusiv TVA aferenta acesteia:     512.813,16 lei
 • valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile :                454.255,20 lei
Obiectiv general:

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Vâlcea.

Obiective specifice:

 1. Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale în asumarea problematicii copiilor aflaţi în situaţii de risc.
 2. Dezvoltarea reţelei de servicii sociale comunitare, în funcţie de nevoile specifice identificate în plan local.
 3. Sprijinirea dezvoltării armonioase şi echilibrate pentru toţi copiii din comunitate, prin servicii sociale adecvate adresate copiilor şi părinţilor proveniţi din medii defavorizate.
 4. Îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice ale unui imobil dezafectat şi valorificarea sa în cadrul comunităţii.

În urma reabilitării a rezultat un spaţiu util funcţional de 1968 mp.

În cadrul Centrului Multifuncţional de Asistenţă Socială Drăgăşani funcţionează două servicii  
 complementare destinate protecţiei copilului: 

Centrul de zi pentru copii -  se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani, oferind activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare şi consiliere pentru copii în situaţii de risc. Acest centru dispune de: 

 • o sală pentru activităţi educative
 • o sală de joc
 • bibliotecă
 • sală de internet
 • sală pentru servirea mesei
 • oficiu veselă
 • un birou pentru personal
 • vestiare pentru copii, grupuri sanitare separate pentru beneficiari şi personal.

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii - sprijină si asistă parinţii  pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afecteaza relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 

​Beneficiari direcţi ai proiectului sunt:
 • copiii şcolari din comunitate, aflaţi în situaţii de risc, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani;
 • părinţii acestor copii.

Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt angajaţii centrului, precum şi întreaga comunitate locală, care are la dispoziţie un centru nou de servicii sociale comunitare, ce poate oferi sprijinul necesar familiilor cu copii aflate în situaţii de dificultate.
​Acest centru dispune de: 
 • sală pentru activităţi educative
 • sală de joc
 • bibliotecă
 • sală de internet
 • sală pentru servirea mesei
 • oficiu veselă
 • birou pentru personal
 • vestiare pentru copii
 • grupuri sanitare separate pentru beneficiari şi personal.
Dotări :
 • mobilier
 • aparatură electrocasnică 
 • aparatură IT (calculatoare, laptopuri, imprimante, xerox)