Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

P R O I E C T
”COMPAS - Competitivitate si Operativitate prin investiții în Masuri pentru Proceduri Administrative Simplificate”


​Descarcă documente:


Proiect implementat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POC2), Axa Prioritară: Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Componenta 1: CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltata - Fundamentarea deciziilor,  planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetațeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Operațiunea: Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu SCAP.

 

Perioada de implementare: 27.07.2020 – 27.11.2022.

Valoarea totală proiect: 2.529.823,38 lei, din care:

 • Valoare eligibilă proiect:                                                           2.529.823,38 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă:                                           2.479.226,91 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE:                               2.150.349,87 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national:           328.877,04 lei;
 • Cofinanțare eligibilă beneficiar:                                                 50.596,47 lei.

 

Obiectivul general/ Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este optimizarea procedurilor administrative prin modernizarea si completarea sistemului informatic existent si îmbunatațirea competențelor funcționarilor, pentru cresterea performanței personalului angajat si deservire a cetațenilor, în ceea ce priveste urmatoarele competențe partajate: ordine si siguranța publica, serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor si învațamântul preuniversitar de stat .

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1: Reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local corelate cu planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni - prin implementarea sistemului informatic modernizat pentru cooperarea informaționala cu

instituțiile subordonate, pentru cresterea performanței personalului angajat si deservirea online a cetațenilor si a mediului de afaceri, prin implementarea de masuri de eficientizare a proceselor de lucru specifice domeniului.

2. Obiectiv specific 2: Dezvoltarea cunostințelor, competențelor si abilitaților personalului din cadrul Primariei Dragasani si instituțiilor subordonate (50 persoane), prin participarea la programe de instruire, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si egalitate de gen, în vederea utilizarii si administrarii soluțiilor informatice implementate.

3. Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilitaților personalului din cadrul Primariei Municipiului Dragasani si al instituțiilor subordonate Primariei Dragasani, prin asigurarea formarii profesionale a 40 persoane din grupul ținta în competențelor de comunicare.

 

Grupul ținta al proiectului este constituit din 40 de persoane din personalul de conducere si execuție al Primariei Municipiului Dragasani si instituțiilor subordonate.

De asemenea, din grupul ținta fac parte 200 de angajați ai instituțiilor subordonate si ai departamentelor din Primaria Dragasani care reprezinta utilizatorii sistemului informatic extins prin proiect si care vor avea o activitate de familiarizare cu componentele soluției

informatice implementate, prin însusirea cunostinþelor necesare utilizarii aplicațiilor, deprinderea funcționalitaților si a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor si avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente. Dintre acestia 50 persoane angajate ale Primariei Dragasani sau ale instituțiilor subordonate vor fi pregatite profesional în cadrul unor programe de instruire în utilizarea si administrarea sistemului informatic implementat.

 

Rezultate asteptate:

Modernizarea sistemului informatic existent pentru cooperarea informaționala cu instituțiile subordonate. Activitatea vizeaza Colegiu National  „Gib Mihaescu", Liceul Tehnologic Bratianu, Sc. Gimnaziala "N. Balcescu", Sc. Gimnaziala „T. Vladimirescu", Poliția locala a municipiului si Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor

Subactivitatea presupune implementarea unui sistem informatic integrat, în cele 4 instituții subordonate Primariei, care este bazat pe 4 piloni:

- 1 produs soft pentru registratura;

- 1 produs soft pentru managementul documentelor (arhiva electronica);

- Crearea de portaluri informaționale pt cele 4 instituții subordonate, axate pe  

  comunicarea specifica cu procesele corespondente din cadrul Primariei;

- Un produs soft pentru gestiunea bazelor de date de mari dimensiuni.

Se vor achiziționa echipamentele si software-ul necesare sistemului informatic, respectiv:

 • Licența sistem de operare Windows 10 Pro - 12 buc;
 • Antivirus statii de lucru pt 2 ani - 12 buc;
 • Licența suplimentara an 2 firewall - 4 buc;
 • Licenta sistem de operare Data Center - 2 buc;
 • Licenta sistem de gestiune a bazelor de date - 2 core - 6 buc;
 • Licenta Office - 12 buc;
 • Licenta software pentru arhivare electronica FileDoc, server si 50 de utilizatori, cu mentenanta pe 2 ani - 1 buc;
 • Licenta Tablou de bord pentru management, cu mentenanta pe 2 ani - 4 buc;
 • Extensie echipament Blade server cu 2 placi de baza, (echipate fiecare cu cate procesoare minim 8 core, minim 256 GB RAM, 1 disc;
 • SSD 480GB), 1 sursa de curent - 1 buc;
 • Extensie echipament storage cu 16 TB (maxim 2 discuri) - 1 buc;
 • Echipament statie de lucru - 12 buc;
 • Scanner A4 - 4 buc;
 • Echipament firewall cu licența 1 an - 4 buc;
 • Storage optic arhivare pentru cartridge-uri optice - 1 buc.

Sistemul informatic modernizat/ nou creat contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice pentru urmatoarea perioada stabilite prin Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Dragasani 2020 – 2024, respectiv:

- Digitalizarea întregului Municipiu;

- Îmbunatațirea colaborarii între mediul de afaceri si administrația publica locala;

- Îmbunatațirea colaborarii între populație si administrația publica locala;

- Dezvoltarea resurselor umane din administrația publica locala.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin

Programul Operațional Regional 2014 - 2020


www.poca.ro