Programul Operaţional Regional P(OR) 2014-2020

PROIECT

”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA
SPITALULUI MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU"

​ ​Descarcă documente:
 ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU"
​ ​
”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU"


Spitalul Municipal “Costache Nicolescu” din municipiul Drăgășani a fost inființat pe un teren donat de un proprietar local în 1937 și are o structura cu un pavilion central (dat in folosinta in 1937) și mai multe pavilioane mai mici. Este situat in sudul judetului Valcea, deservind atât populația din zona sudică a județului cât și pacienți din județul învecinat, Olt.

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, are în derulare proiectul ”Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea spitalului municipal Costache Nicolescu”, Cod SMIS 114430. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”.
Locul de implementare și exploatare al investiției este în Strada Dr.Bagdasar, nr.2 A, Drăgășani, Județul Vâlcea.
Perioada de implementare a proiectului este 16.05.2018 - 28.02.2021.

  Obiectivele proiectului: 

  Obiectivul general

  Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a 
  Spitalului "Costache Nicolescu" prin reducerea consumului total de energie  
  primară. Pentru îndeplinirea obiectivului se vor executa următoarele tipuri de  
  lucrări:
- reabilitarea termică
- refacere invelitoare și șarpantă
- consolidări, recompartimentări
- desființare corp clădire atelier 
- construire corp clădire cogenerare
- instalații.

    Obiective specifice:

1. Reducerea consumului total de energie electrică și termică prin reabilitarea  
termică și refacerea învelitorii și a șarpantei la corpurile A și B, reabilitare termică Corp clădire ginecologie-bloc operator-internare de zi-ATI, consolidare, recompartimentare și reabilitare termică Clădire secție psihiatrie și construire Clădire Cogenerare. 
    2. Realizarea de unități de producere a energiei pentru consum propriu. 
    3. Asigurarea accesibilității persoanelor cu handicap prin crearea de facilități 
    interioare și exterioare și respectarea exigențelor specifice persoanelor cu 
    dizabilități;
    4. Realizarea unei strategii pentru eficiența energetică.
  Rezultate
În urma implementarii acestui proiect de investitii va rezulta scăderea costurilor cu utilitățile aferente Spitalului, înregistrându-se economii de energie prin reducerea consumului total de energie primară, dar și creșterea confortului pacienților.
Realizarea proiectului va contribui n mod esențial la îmbunătățirea confortului pacienților.
Valoarea Proiectului
Valoarea totală a proiectului:             8.544.789,96 lei, inclusiv TVA.
Valoarea finantarii nerambursabile:    7.724.571,53 lei
Contribuţia proprie a beneficiarului:     157.644,32 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/

http://www.inforegio.ro/ro/ 
https://www.facebook.com/inforegio.ro/.