Direcția de Asistență Socială din cadrul Primariei Dragasani este un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

 

Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială  Dragasani este: Municipiul Dragasani, Piața Pandurilor  nr.1, județul Valcea.

 

Prin intermediul Direcției de  Asistență Socială se desfășoară activități de asistență și protecție socială în Municipiul Dragasani.

 

Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială Dragasani au drept scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială si sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate.


Regulament de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială a Municipiului Drăgășani

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI: "CANTINA DE AJUTOR SOCIAL"

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI: "CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi "Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi"

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi "Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii"

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi "Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Drăgășani"