​​„EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  IN CARTIERELE DE RROMI SF. GHEORGHE SI TROIAN DIN  MUNICIPIUL DRAGASANI, JUD. VALCEA”

În cadrul programului PHARE 2006 - Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – „Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară”, s-a implementat proiectul ,,Extindere reţea de alimenatre cu apă şi canalizare în cartierele de rromi Sf. Gheorghe şi Troian din Municipiul Drăgăşani".  
Beneficiarii finali ai acestui program au fost comunitatiile de rromi.
Finanțatorii priectului: 
Perioada de implementare a fost: 27.11.2003 – 30.09.2006

  • Valoarea totală a proiectului a fost                   214.000 euro
  • Contribuţia financiară a solicitantului                  25.830 euro  

Lucrarile de alimentare cu apa pe strazile Troian si Digului din Dragasani au constat in executarea unor retele noi din polietilena care sa inlocuiasca acolo unde a fost cazul pe cele  vechi  din otel a caror  durata de exploatare a  expirat  (au avut o vechime de peste  35  de ani ) sau sa se extinda  cu retele noi  zonele  unde nu au existat. 
Lungimea de retea propusa a fost de  cca 1950 m (pentru ambele  strazi).


Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatilor rrome din municipiu Dragasani, judetul Valcea.
Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila, in program continuu (24 ore/zi), a avut urmatoarele avantaje:
- asigurarea unei cresteri continue si stabile a nivelului de trai al populatiei din zona, in concordanta cu criteriile Uniunii Europene;
- asigurarea unui standard de viata si sanatate  mai ridicat a locuitorilor din acele zone  ale orasului;  
- dezvoltarea si intretinerea retelelor edilitare in mediul urban prin posibilitatea racordarii la aceste conducte si a strazilor adicente; 

Obiectivele specifice :
sa aduca o imbunatatire a calitatii vietii romilor, prin extinderea retelei de apa si canalizare pe cele doua strazi din municipiu Dragasani si anume: strada Digului si strada Troian ;
sa incurajeze participarea activa a comunitatii rrome in procesul de reabilitare/ constructie si mica infrastructura.