​Formulare Asistența Socială

-​​

Actele necesare întocmirii dosarului de încadrare/reîncadrare a copilului  în grad de handicap sau de recuperare a copilului în cazul în care părintele nu dorește încadrarea în grad de handicap