​Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Drăgășani 2019

 HCL nr. 1 din 2019 Privitoare la convocarea consiliului local in sedinta extraordinara
 HCL nr. 2 din 2019 Privitoare la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
 HCL nr. 3 din 2019 Privind acordarea unor stimulente financiare, personalului Spitalului Municipal Costache Nicolaescu - Dragasani
 HCL nr. 4 din 2019 Privitor la stabilirea cuantumului acordat pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare si a altor ajutoare conform Legii nr. 416 din 2001
 HCL nr. 5 din 2019 Privitor la scutire de plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local de catre Asociatia Nevazatorilor din Romania
 HCL nr. 6 din 2019 Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Dragasani
 HCL nr. 7 din 2019 Privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Dragasani la Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc-Ind Valcea
 HCL nr. 8 din 2019 Privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii
 HCL nr. 9 din 2019 Privind aprobarea infinatarii Serviciului de salubritate a municipiului Dragasani
 HCL nr. 10 din 2019 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta
 HCL nr. 11 din 2019 Privind organizarea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
 HCL nr. 12 din 2019 Privind aprobarea taxelor percepute pentru utilizarea terenurilor de sport din incinta Complexului de agrement ''Batca''
 HCL nr. 13 din 2019 Privind mandatarea reprezentantului Municipiului Dragasani
 HCL nr. 14 din 2019 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 5,10 mp, care apartine domeniului public
 HCL nr. 15 din 2019 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 21,20 mp, care apartine domeniului public
 HCL nr. 16 din 2019 Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Municipiul Dragasani si S.C. APAVIL S.A.
 HCL nr. 17 din 2019 Privind aprobarea repartizarii unui numar de 23 locuinte pentru tineri destinate inchirierii
 HCL nr. 18 din 2019 Privind la aprobarea proiectului ''EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL''