​„Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în Primăria Municipiului Drăgăşani”
Cod smis 3017


Municipiul Drăgășani, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI”.

Perioada de implementare a proiectului a fost 15.08.2009 – 24.09.2010 și  a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Bugetul total al proiectului a fost de 291.230 lei, din care:

  • contribuţia Fondului Social European 247.545,50 lei;
  • contribuţia Bugetului Naţional          7.859,90 lei;
  • contribuţia Bugetului Local             5.824,60 lei.

Obiectivul general:
  • dezvoltarea şi îmbunătăţirea structurilor şi procesului ce contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei organizaţionale în primăria municipiului Drăgăşani.

Scopul proiectului: 
dezvoltarea nivelului de pregătire şi a competenţelor profesionale ale personalului cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Drăgăşani, pentru a putea realiza un management public performant în administraţia publică locală.

În urma implementării proiectului Primăria Municipiului Drăgășani  poate contribui la programele de dezvoltare socio-economică prin exercitarea următoarelor funcţii: 

  • îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi mecanisme de feed-back); 
  • asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei; 
  • asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative); 
  • îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică; 
  • asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice prestate de funcționarii publici, prin îmbunătățirea condițiilor de muncă rezultate în urma achiziționării de mobilier și echipamente informatice.
  • creşterea numărului de funcţionari publici cu calificare profesională în managementul resurselor umane, managementul  financiar, implementarea proiectelor cu finanțare  externă (acest rezultat a fost determinat în urma chestionarelor de evaluare a cunoștințelor după fiecare modul de formare).

Acest proiect asigura creşterea gradului de calificare a funcţionarilor din serviciile publice și creşterea calităţii serviciilor publice prin urmarea unor cursuri de perfecţionare. 
Pregătirea și perfecționarea profesională necesară punerii în practică a programului de dezvoltare locala, a dezvoltat capacitatea de training a primăriei și a contribuit la realizarea obiectivului general strategic de dezvoltare, prin utilizarea în mod eficient și eficace  resursele APL și ale comunității cu eforturile investitionale și cerințele UE.