​„IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT  AL CALITĂŢII LA NIVELUL PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI”

Cod SMIS 5522

Implementarea proiectului a avut loc în perioada   26.04.2010  - 25.04.2011, locul de desfășurare al proiectului fiind sediul primăriei.

Proiectul a fost cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 5522, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi   eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 296.800,00 lei, din care:

  • 252.280,00 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din FSE;
  • 38.584,00 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din BN
  • 5.936,00 lei - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

  • Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice la nivelul administraţiei publice locale din România prin furnizarea unor servicii de calitate la nivelul Primăriei Municipiului Drăgăşani.

  • Scopul proiectului: îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivelul Municipiului Drăgăşani prin implementarea pe parcursul a 12 luni şi menţinerea permanentă a Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001: 2008 pentru serviciile publice oferite de Primăria Municipiului Drăgăşani şi prin formarea corespunzătoare a 73 dintre angajaţii instituţiei.

Proiectul are ca rezultat principal – care contribuie la atingerea obiectivelor PODCA(Programul Operațional de Dezvoltarea Capacității Administrative) un sistem de management al calităţii elaborat, adoptat, implementat şi certificat la nivelul Primăriei Municipiului Drăgăşani, sistem care vizează pe termen lung, îmbunătăţirea continuă a rezultatelor prin concentrare asupra cetăţenilor și cerinţelor a tuturor celorlalte grupuri interesate .