Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

P R O I E C T

„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMNT LA
LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU - MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”


​ ​Descarcă documente:
 „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMNT LA LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU - MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
​ ​
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMNT LA LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU - MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”


UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ la liceul tehnologic Brătianu – Municipiul Drăgășani. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

Proiectul a fost semnat în data de 12.11.2018 și perioada de implementare este de 48 de luni.

Locul de implementare este Municipiul Drăgășani, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1.

Dotarea actuală a acestei unitați de învațamânt este neconformă și neadaptată societații informaționale si societații cunoașterii, datorită finanțării insuficiente constante care nu a produs investiții substanțiale necesare în dotarea ITC.
Limitări acute se resimt în asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurare a metodelor interactive de învățare.
Finisajele ncaperilor în care se desfășoară procesul de învățământ sunt realizate conform anilor 80 și nu mai corespund calitativ și din punct de vedere al siguranței elevilor.
Dotările cuprinse în prezentul proiect își propun să concentreze eforturile pentru a rezolva nevoile de dotare astfel încât să se asigure calitatea în educația și formarea inițială.


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 

Creșterea gradului de participare la învațamântul profesional si tehnic si învațare pe tot parcursul vieții la liceul tehnologic Brătianu, prin asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare profilului tehnologic.


Obiectivele specifice ale proiectului

Reabilitarea/modernizarea și recompartimentarea interioară a clădirilor:
- C12 – cantină
- C13 -  săli de cursuri
Dotarea suplimentară a laboratoarelor cu specializări profesionale.

Grup țintă

Grupul tinta este compus din numarul de elevi inscrisi la invatamantul profesional si tehnic structurat astfel:

Elevi care frecventeaza cursurile conform specializarilor tehnologice :
Industrie alimentara, turism si alimentatie publica. 

Elevi care frecventeaza cursurile conform specializarilor profesionale :
Electric, mecanic, electronică și automatizări, industrie textila si pielarie.


Sustenabilitate

Cheltuielile de întreținere a unității de învățămant după finalizarea proiectului vor fi susținute prin alocari din bugetul local.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului:                 3.855.844,19 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile:       3.778.727,31 lei
Contribuţia proprie a beneficiarului:           77.116,88 lei


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/

http://www.inforegio.ro/ro/ 
https://www.facebook.com/inforegio.ro/