„MASTERPLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI  DRĂGĂȘANI INSTRUMENT LA STANDARDE EUROPENE  PENTRU LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD EFICIENT ȘI EFICACE LA NIVEL POLITICO-ADMINISTRATIV”
Cod SMIS 3019

Municipiul Drăgășani, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Masterplanul de  dezvoltare durabilă a Municipiului Drăgășani-instrument la standarde europene pentru luarea deciziilor în mod eficient și eficace la nivel politico-administrativ.

Implementarea proiectului a avut loc în perioada 07.08.2009- 07.06.2011.

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 3019, Axa prioritară 1 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul 1.1 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 734.388,00  lei, din care:

624.229,80 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din 
95.470,44 lei  - valoare eligibilă nerambursabilă din 
14.687,76 lei  - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului: 08.07.2009 – 06.07.2011.

  • Obiectivul general al proiectului:
îmbunătăţirea durabilă a capacităţii de planificare strategică, consolidarea cadrului de responsabilizare si creşterea calităţii deciziilor în primăria municipiului Drăgăşani,  prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.

  • Scopul proiectului: 
dezvoltarea eficientei si capacității Primăriei municipiului Drăgășani de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică si îmbunătăţire a performanţei administrative prin realizarea Masterplanului de dezvoltare modernă si durabilă, la standarde europene, a municipiului Drăgășani. 

Masterplanul de dezvoltare durabila a Municipiului Dragasani reprezintă un document integrat, mai amplu şi comprehensiv , care să continue  programul de dezvoltare locala elaborat si anume o strategie de dezvoltare durabila a municipiului, facuta la standarde europene,

Masterplanul elaborat contribuie la îmbunătăţirea cadrului de politici şi strategii, ceea ce ar trebui să ducă la o îmbunătăţire directă în performanţa administrativă.