​​

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
Cod smis 7150

Proiectul ”Modernizarea infrastructurii fizice a serviciilor sociale în municipiul Drăgășani”, a fost finanțat prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Perioada de implementare a proiectului: 15.12.2011 – 14.05.2013.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.603.614,35 lei , din care:    

  • 2.780.910,00 lei, reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului
  • 2.234.461,19 lei,  reprezentând suma alocată prin FEDR
  • 1.150.473,97 lei,  reprezentând suma alocată din bugetul național
  • 218.679,19 lei,  reprezentând suma alocată din bugetul local

Obiectul proiectului:  amenajarea spaţiului necesar pentru funcţionarea unui „Centru de zi destinat îngrijirii vârstnicilor” din municipiul Drăgăşani, prin supraetajarea clădirii în care funcționează cantina socială și realizarea unui nivel mansardat funcțional. Astfel a fost asigurată o locaţie optimă din punct de vedere al amplasării şi amenajării, unde vârstnicii din municipiul Drăgăşani să îşi poată petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Prin proiect s-a înfiinţat un centru de îngrijire de zi pentru vârstnicii din Drăgăşani, cu o capacitate de 50 de persoane zilnic.
Încurajarea vârstnicilor din Drăgăşani să aibă o viaţă activă în cadrul comunităţii din care fac parte, chiar şi după pensionare, pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Beneficiarii direcţi: persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, din municipiul Drăgăşani, cu o stare relativ bună de sănătate, care riscă să se izoleze după pensionare.

Beneficiarii indirecţi : familiile aparţinătoare, atunci când există, autorităţile publice locale implicate în proiect, locuitorii municipiului Drăgăşani.      

Acest centru dispune de:
Un nivel mansardat la clădirea în care funcţionează în prezent Cantina de ajutor social și care cuprinde următoarele spații : hol+casa scării, grupuri sanitare, centrală termică, sală jocuri (table, şah, rummy etc.), sală  întruniri  şi activităţi fizice (dans, gimnastică etc.),  sală  IT. 

Un Centru de zi care acordă îngrijire pentru 50 de vârstnici  zilnic.
Dotări :

mobilier
aparatură IT (televizoare LCD , calculatoare )

Acest centru oferă persoanelor vârstnice din Drăgăşani prilejul de a participa la activităţi de socializare, de divertisment, citirea presei, vizionarea de filme, activităţi practice (tricotaj, lucru manual ş.a.), la cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, cursuri de dans, activităţi de voluntariat etc. 
Toate acestea conduc la creşterea tonusului fizic şi psihic, la diminuarea gradului de marginalizare şi a sentimentului de inutilitate.