Monitorul Oficial
al
Municipiului Drăgășani
​Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Drăgășani 2020

​Hotărârea nr. 121 - Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 - Descarcă aici

​Hotărârea nr.1 - Privind alegerea președinelui de ședință al Consiliului local al municipiului Drăgășani, luna ianuarie 2020 - Descarcă aici

​Hotărârea nr.2 - Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019 - Descarcă aici

​Hotărârea nr.3 - Privind suplimentarea numărului de posturi în afara organigramei aprobate pentru implementarea proiectului ”A.C.C.E.S. - ASISTENȚĂ PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI EGALITATE DE ȘANSE PENTRU VÂRSTNICI” - Descarcă aici

​Hotărârea nr.4 - Privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Dăgășani în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Drăgășani în fața instanțelor de judecată - Descarcă aici


​​Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Drăgășani 2019


 HCL nr. 1 din 2019 Privitoare la convocarea consiliului local in sedinta extraordinara
 HCL nr. 2 din 2019 Privitoare la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
 HCL nr. 3 din 2019 Privind acordarea unor stimulente financiare, personalului Spitalului Municipal Costache Nicolaescu - Dragasani
 HCL nr. 5 din 2019 Privitor la scutire de plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local de catre Asociatia Nevazatorilor din Romania
 HCL nr. 6 din 2019 Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Dragasani
 HCL nr. 7 din 2019 Privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Dragasani la Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc-Ind Valcea
 HCL nr. 8 din 2019 Privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii
 HCL nr. 9 din 2019 Privind aprobarea infinatarii Serviciului de salubritate a municipiului Dragasani
 HCL nr. 10 din 2019 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta
 HCL nr. 11 din 2019 Privind organizarea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
 HCL nr. 12 din 2019 Privind aprobarea taxelor percepute pentru utilizarea terenurilor de sport din incinta Complexului de agrement ''Batca''
 HCL nr. 13 din 2019 Privind mandatarea reprezentantului Municipiului Dragasani
 HCL nr. 14 din 2019 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 5,10 mp, care apartine domeniului public
 HCL nr. 15 din 2019 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 21,20 mp, care apartine domeniului public
 HCL nr. 16 din 2019 Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Municipiul Dragasani si S.C. APAVIL S.A.
 HCL nr. 17 din 2019 Privind aprobarea repartizarii unui numar de 23 locuinte pentru tineri destinate inchirierii
 HCL nr. 18 din 2019 Privind la aprobarea proiectului ''EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL''

Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Drăgășani 2018

 HCL nr. 1 din 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 2 din 2018 Privitoare la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local

 HCL nr. 3 din 2018 Privitor la aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018

 HCL nr. 4 din 2018 Privitor la stabilirea cuantumului acordat pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare si a altor ajutoare, conform Legii nr. 416 din 2001

 HCL nr. 5 din 2018 Privitor la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018

 HCL nr. 6 din 2018 Privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent unitatilor de invatamant preuniversitar

 HCL nr. 7 din 2018 Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Dragasani

 HCL nr. 8 din 2018 Privind aprobarea Scrisorii de asteptari si mandatarea reprezentantilor Municipiului Dragasani in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea

 HCL nr. 9 din 2018 Privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

 HCL nr. 10 din 2018 Privitor la aprobara proiectului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL

 HCL nr. 11 din 2018 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 12 din 2018 Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Dragasani in grupul de lucru constituit la nivel judetean

 HCL nr. 13 din 2018 Privitor la inchirierea unui spatiu cu destinatia de cabinet medical - cabinet activitati conexe actului medical

 HCL nr. 14 din 2018 Privitor la inchiriere imobil - constructie si teren intravilan aferent

 HCL nr. 15 din 2018 Privitor la aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de salubrizare

 HCL nr. 16 din 2018 Privitor la aprobarea Bugetului propriu al Spitalului Costache Nicolescu Dragasani pentru anul 2018

 HCL nr. 17 din 2018 Privitor la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Dragasani pentru anul 2018

 HCL nr. 18 din 2018 Privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 HCL nr. 19 din 2018 Privitor la concesiunea unui teren in suprafata de 450,41 mp

 HCL nr. 20 din 2018 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 21 din 2018 Privitor la aprobarea proiectului Imbunatatirea infrastructurii de invatamant la Liceul Tehnologic Bratianu

 HCL nr. 22 din 2018 Privitor la aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Dragasani

 HCL nr. 23 din 2018 Privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr. 53 din 29.11.2016

 HCL nr. 24 din 2018 Privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru o serie din obiectivele cupinse in lista de investitii pentru anul 2018

 HCL nr. 25 din 2018 Privitor la aprobarea transmiterii dreptului de concesiune al SC OMV Petrom SA

 HCL nr. 26 din 2018 Privind aprobarea infintarii Serviciului public de ridicare, transport si depozitare a vechiculelor stationate si parcate neregulamentar

 HCl nr. 27 din 2018 Privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii

 HCL nr. 28 din 2018 Privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare

 HCl nr. 29 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani pentru anul 2018

 HCL nr. 30 din 2018 Privind satabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autovechiculele aflate in dotarea proprie a Municipiului Dragasani

 HCL nr. 31 din 2018 Privitor la aprobarea proiectului Cresterea Eficientei Energetice prin Reabilitarea Spitalului Municipal Costache Nicolescu

 HCL nr. 32 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL nr. 33 din 2018 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 34 din 2018 Privind acordarea de ajutoare banesti si diplome de fiedelitate cuplurilor dragasenene care implinesc 50 de ani

  HCL nr. 35 din 2018 Privitor la aprobarea de catre Autoritatea publica tutelara a profilului consiliului de administratie

 HCL nr. 36 din 2018 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 7,34 mp

 HCL nr. 37 din 2018 Privitor la respingerea proiectului de hotarare pentru concesionarea unui teren in suprafata de 5mp

 HCL nr. 38 din 2018 Privind aprobarea repartizarii in vederea inchirierii a unui numar de 3 locuinte

 HCL nr. 39 din 2018 Privitor la aprobarea Planului de Oridine si Siguranta Publica

 HCL nr. 40 din 2018 Privitor la aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar

 HCL nr. 41 din 2018 Privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si texelor locale

 HCL nr. 42 din 2018 Privitor la aprobarea manifetarilor prilejuite de Zilele Municipiului Dragasani

 HCL nr. 43 din 2018 Privitor la aprobarea organizarii Carnavalului Copilariei

 HCL nr. 44 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL nr. 45 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL nr. 46 din 2018 Privitor la aprobarea studiului de fezabilitate si inficatorilor tehnico economici pentru AMENAJARE STRAND ACOPERIT BATCA

 HCL nr. 47 din 2018 Privitor la aprobarea indicatorilor tehnico economici

 HCL  nr. 48 din 2018 Privitor la aprobarea organizarii achizitiei de servicii pentru realizarea documentatiilor

 HCL nr. 49 din 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta

 HCL  nr. 50 din 2018 Privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Dragasani

 HCL  nr. 51 din 2018 Privitor la incetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei. Neagoe Alina Elena

 HCL nr. 52 din 2018 Privind numirea administratorului SC SEDRAMUN ACTIV SRL

 HCL nr. 53 din 2018 Privind aprobarea unor reglementari privind circulatia vehiculelor pe raza municipiului Dragasani

 HCL nr. 54 din 2018 Privind aprobarea incheierii unei conventii de constituire a drepturilor

 HCL nr. 55 din 2018 Privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Municipiilor

 HCL nr. 56 din 2018 Privind aprobarea numarului de burse scolare si a cunantumului acestora

 HCL nr. 57 din  2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL nr. 58 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL nr. 59 din 2018 Privind trecerea din proprietatea publoca in proprietate privata

 HCL nr. 60 din 2018 Privitor la respingera proiectului de hotarare pentru concesionarea unui teren

 HCL nr. 61 din 2018 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 62 din 2018 Privitor la validare consilier local

 HCL nr. 63 din 2018 Privind actualizarea componentei Comisiei tehnice de amenajare

 HCL nr. 64 din 2018 Privind modificarea componetei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal

 HCL nr. 65 din 2018 Privind aprobarea atribuirii si a incheierii Contractului de delegarea prin concesiune

 HCL nr. 66  din 2018 Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

 HCL nr. 67 din 2018 Privitor la rectificarea bugetului Spitalului Municipal

 HCL nr. 68 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL nr. 69 din 2018 Privind aprobarea Contractelor cadru pentru furnizarea serviciilor de salubritate

 HCL nr. 70 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL  nr. 71 din 2018 Privitor la aprobarea proiectului REABILITAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANT

 HCL 72 din 2018 Privitor la organizarea sarbatorii ''Culesul Viilor'' si a Festivalului National ''Lautarul'' editia a XIII a

 HCL 73 din 2018 Privitor la inchiriere spatiu de domeniul public al localitatii

 HCL 74 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL 75 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 76 din 2018 Privind aporbarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol, la nivelul municipiului Dragasani

 HCL 77 din 2018 Privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviuciului public de salubrizare

 HCL 78 din 2018 Privitor la modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2010

 HCL 79 din 2018 Privitor la aprobarea proiectului '' Imbunatatirea infrastructurii educationale prin modernizarea si reabilitarea Liceului Teh Bratianu

 HCL 80 din 2018 Privitor la aprobarea modificarii Anexei la HCL nr. 71 din 2018

 HCL 81 din 2018 Privind alegera presedintelui de sedinta

 HCL 82 din 2018 Prvitor la aprobarea proiectului '' Constructii Gradinite Regiunea SUD-VEST''

 HCL 83 din 2018 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Dragasani in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

 HCL 84 din 2018 Privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor - Dragasani

 HCL 85 din 2018 Privind desemnarea reprezentantului partenerilor educationali in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor - Dragasani

 HCL 86 din 2018 Privind constituirea Grupui de Initiativa Locala pentru dezvoltarea comunitatii de romi

 HCL 87 din 2018 Privitor la aprobarea proiectului '' Imbunatatirea calitatii vietii in cartierele Rahova si Trandafirilor in municipiul Dragasani''

 HCL 88 din 2018 Privitor la alegera presedintelui de sedinta

 HCL 89 din 2018 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Dragasani in Comisiile de Evaluare si Asigurare a Calitatii alea unitatilor de invatamant

 HCL 90 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL 91 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 92 din 2018 Privind aprobarea suplimentarii sumei alocate pentru cheltuielile organizate de organizarea sarbatorii ''Culesul Viilor''

 HCL 93 din 2018 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei. Talpalariu Gabriela - Alina

 HCL 94 din 2018 Privind validarea mandatului unui consilier local

 HCL 95 din 2018 Privind aprobarea repartizarii, in vederea inchirierii, a unui numar de 2 locuinte

 HCL 96 din 2018 Privind mandatarea reprezentantului Municipiului Dragasani in Adunarea Generala a Asociaciei de Dezvoltare Intercomunitara ''APA VALCEA''

 HCL 97 din 2018 Privind achizitionarea unui imobil, teren, situat in Municipiul Dragasani proprietatea numitului Lascu Ion

 HCL 98 din 2018 Privind aprobarea chiriilor lunare alea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii

 HCL 99 din 2018 Privitor la modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2010

 HCL 100 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 101 din 2018 Alegerea presedintelui de sedinta

 HCL 102 din 2018 Privitor la aprobarea proiectului '' Extinderea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal''

 HCL 103 din 2018 Privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada determinata de 10 ani, a unui spatiu apartinand domeniului public

 HCL 104 din 2018 Pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Dragasani

 HCL 105 din 2018 Privind desemnarea reprezentatntului Consiliului Local Dragasani

 HCL 106 din 2018 Privind numirea administratorului S.C. SEDERAMUN ACTIV S.R.L.

 HCL 107 din 2018 Privitor la concesiuonarea unui teren in suprafata de 2,75 mp care apartine domeniului public

 HCL 108 din 2018 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 48,91 mp care apartine domeniului public

 HCL 109 din 2018 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 5 mp care apartine domeniului public

 HCL 110 din 2018 Privitor la concesionarea unui teren in suprafata de 29 mp. care apartine domeniului public

 HCL 111 din 2018 Privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Dragasani la Adunarea Generala

 HCL 112 din 2018 Privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Dragasani

 HCL 113 din 2018 Privind aprobarea organigramei si a stetelor de functii alea aparatului de specialitate al primarului

 HCL 114 din 2018 Privind aprobarea repartizarii, in vedera inchirierii, a unui numar de 3 locuinte

 HCL 115 din 2018 Privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal

 HCL 116 din 2018 Privin aprobarea Planului Local de Actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor din Municipiul Dragasani

 HCL 117 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL 118 din 2018 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dragasani

 HCL 119 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 120 din 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta

 HCL 121 din 2018 Privind rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL 122 din 2018 Privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 123 din 2018 Privind aprobarea transferarii unor bunuri din domeniul privat al localitatii in patrimoniul Colegiului National Gib Mihaescu Dragasani

 HCL 124 din 2018 Privind aprobarea transferarii unuor bunuri din domeniul privat al localitatii in patrimoniul Scolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Dragasani

 HCL 125 din 2018 Privind aprobarea transferarii unuor bunuri din domeniul privat al localitatii in patrimoniul Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani

 HCL 126 din 2018 Privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului acestora pentru semestrul I al anului scolar 2018-2019

 HCL 127 din 2018 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dragasani

 HCL 128 din 2018 Privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele cuprinse in lista de investitii pentru anul 2018

 HCL 129 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani pe anul 2018

 HCL 130 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 131 din 2018 Privitor la alocarea unei sume de bani pentru organizarea festivitatilor dedicate Centenatului Marii Uniri

 HCL 132 din 2018 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL 133 din 2018 Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Dragasani pentru perioada 2019 - 2020

 HCL 134 din 2018 Privitor la aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

 HCL 135 din 2018 Privitor la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, conform Legii nr. 416 din 2001

 HCL 136 din 2018 Privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Serbarii Bradului de Craciun - 2018

 HCL 137 din 2018 Privind stabilirea redeventei lunare datorate catre S.C. APAVIL S.A. Valcea pentru anul 2019

 HCL 138 din 2018 Privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2019

 HCL 139 din 2018 Privind aprobare asociere in participatie si contract de ascoiere in participatie pentru amplasare panouri publicitare

 HCL 140 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani pe anul 2018

 HCL 141 din 2018 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

 HCL 142 din 2018 Privind rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani, pe anul 2018

 HCL 143 din 2018 Privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018


Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Drăgășani 2017

 HCL nr.1 din 2017

 HCL nr.2 din 2017

 HCL nr.3 din 2017

 HCL nr.4 din 2017

 HCL nr.5 din 2017

 HCL nr.6 din 2017

 HCL nr.7 din 2017

 HCL nr.8 din 2017

 HCL nr.9 din 2017

 HCL nr.10 din 2017

 HCL nr.11 din 2017

 HCL nr.12 din 2017

 HCL nr.13 din 2017

 HCL nr.14 din 2017​​

 HCL nr.15 din 2017

 HCL nr.16 din 2017

 HCL nr.17 din 2017

 HCL nr.18 din 2017

 HCL nr.19 din 2017

 HCL nr.20 din 2017

 HCL nr.21 din 2017

 HCL nr.22​ din 2017​​​

 HCL nr.23 din 2017

 HCL nr.24 din 2017

 HCL nr.25​ din 2017​​​

 HCL nr.26 din 2017

 HCL nr.27 din 2017

 HCL nr.28​ din 2017​​​

 HCL nr.29 din 2017

 HCL nr.30 din 2017

 HCL nr.31 din 2017​​​

 HCL nr.32 din 2017

 HCL nr.33 din 2017

 HCL nr.34​ din 2017​​​

 HCL nr.35 din 2017

 HCL nr.36 din 2017

 HCL nr.37​ din 2017​​​

 HCL nr.38 din 2017

 HCL nr.39 din 2017

 HCL nr.40 din 2017​​​

 HCL nr.41 din 2017

 HCL nr.42 din 2017

 HCL nr.43 din 2017​​​

 HCL nr.44 din 2017

 HCL nr.45 din 2017

 HCL nr.46​ din 2017​​​

 HCL nr.47 din 2017

 HCL nr.48 din 2017

 HCL nr.49​ din 2017​​​

 HCL nr.50 din 2017

 HCL nr.51 din 2017​​​

 HCL nr.52 din 2017

 HCL nr.53 din 2017

 HCL nr.54 din 2017

 HCL nr.55 din 2017

 HCL nr.56 din 2017

 HCL nr.57 din 2017

 HCL nr.58 din 2017

 HCL nr.59 din 2017

 HCL nr.60 din 2017

 HCL nr.61 din 2017

 HCL nr.62 din 2017

 HCL nr.63 din 2017

 HCL nr.64 din 2017

 HCL nr.65 din 2017

 HCL nr.66 din 2017

 HCL nr.67 din 2017

 HCL nr.68 din 2017

 HCL nr.69​ din 2017

 HCL nr. 70 din 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 71 din 2017 Privitor la validare consilier local

 HCL nr. 72 din 2017 Privitor la organizarea sarbatorii Culesul Viilor si a Festivalului National Lautarul editia a XII-a

 HCL nr. 73 din 2017 Rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Dragasani

 HCL nr. 74 din 2017 Rectificarea Bugetului local pe anul 2017

 HCL nr. 75 din 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali

  HCL nr.76 din 2017 Privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici​​

 HCL nr. 77 din 2017 Aprobare indicatorilor tehnico economici

 HCL nr. 78 din 2017 Modificarea Anexei nr. 2 la HCL

 HCL nr. 79 din 2017 Privitor la alegera presedintelui de sedinta​​

 HCL nr. 80 din 2017 Privitor la modificarea si completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 72 din 2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

 HCL nr. 81 din 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata din Municipiul Dragasani

 HCL nr. 82 din 2017 Privitor la aprobarea Regulamentului intern al Directiei servicii publice si al Serviciului de iluminat public

 HCL nr. 83 din 2017 Privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Dragasani

 HCL nr. 84 din 2017 Privind aprobarea modificarii organigramei si a statelor functii

 HCL nr. 85 din 2017 Privind actualizarea Nomenclaturii stradale a municipiului Dragasani

 HCL nr. 86 din 2017 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Dragasani in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamantcu personalitate juridica

 HCL nr. 87 din 2017 Privind desemnarea reprezentantului Cosiliului Local in Consiliul de Adrministratie al Clubului Copiilor Dragasani

 HCL nr. 88 din 2017 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 89 din 2017 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 90 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani pe anul 2017

 HCL nr. 91 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2017

 HCL nr. 92 din 2017 Privitor la modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr 8 din 2010 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

 HCL nr. 93 din 2017 Privind desemnarea reprezentantului partenerilor educationali in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor Dragasani

 HCL nr. 94 din 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele cuprinse in lista de investitii pentru anul 2017

 HCL nr. 95 din 2017 Privitor la aprobarea proiectului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPIPAL COSTACHE NICOLESCU, a inficatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor proiectului

 HCL nr. 96 din 2017 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 97 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani pe anul 2017

 HCL nr. 98 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2017

 HCL nr. 99 din 2017 Privind aprobarea transformarii unuor posturi din statul de functii aferent unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

 HCL nr. 100 din 2017 Privitor la inchirierea unui spatiu cu destinatia de cabinet medical - cabinet activitati conexe actului medical

 HCL nr. 101 din 2017 Privitor la inchirierea unui spatiu  cu destinatia de cabinet medical - cabinet activitati conexe actului medical

 HCL nr. 102 din 2017 Privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Dragasani

 HCL nr. 103 din 2017 Privitor la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiective de investitii

 HCL nr. 104 din 2017 Privind aporbarea actualizarii indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii

 HCL nr. 105 din 2017 Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Dragasani la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

 HCL nr. 106 din 2017 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 107 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache Nicolescu Dragasani pe anul 2017

 HCL nr. 108 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2017

 HCL nr. 109 din 2017 Privind aprobarea cofinantarii proiectului Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructuii de apa si apa uzat

 HCL nr. 110 din 2017 Privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele cuprinse in lista de investitii pentru anul 2017

 HCL nr. 111 din 2017 Privind majorarea capitalului social al S.C. Parc Ind Valcea S.A

 HCL nr. 112 din 2017 Privind mandatarea reprezentantului Municipiului Dragasani in Adunarea Gerenala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

 HCL nr. 113 din 2017 Privind aporbarea numarului de burse scolare si a cuantumului acestora pentru semestrul intai al anului scolar 2017-2018

 HCL nr. 114 din 2017 Privitor la rambursarea anticipata credit contract prin Contractul de credit nr. 42-7961-17.09.2007

 HCL nr. 115 din 2017 Privind alocarea unei sume de bani pentru oraganizarea Serbarii Bradului de Craciun - 2017

 HCL nr. 116 din 2017 Privind acordarea normei de hrana pentru personalui Serviciului Politia Locala a Municipiului Dragasani pentru lunile noiembrie

 HCL nr. 117 din 2017 Privitor la aprobarea incheierii unui Act aditional la Contactul nr. 15771 din 11.06.2008 de delegare a gestiunii serviciul

 HCL nr. 118 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal Costache  Nicolescu Dragasani pe anul 2017

 HCL nr. 119 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2017

 HCL nr. 120 din 2017 Privitor la alegerea presedintelui de sedinta

 HCL nr. 121 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal

 HCL nr. 122 din 2017 Privitor la rectificarea Bugetului local pe anul 2017

 HCL nr. 123 din 2017 Privind stabilirea redeventei lunare datorate catre SC APAVIL SA

 HCL nr. 124 din 2017 Privind apobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului Cabinete Medicale Scolare

 HCL nr. 125 din 2017 Privitor la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical

 HCL nr. 126 din 2017 Privind acordul de principiu referitor la concesiunea prin licitatie publica a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan

 HCL nr. 127 din 2017 Privind achizitionarea unui imobil teren situat in Mun. Dragasani

 HCL nr. 128 din 2017 Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 HCL nr. 129 din 2017 Privitor la scutirea Filialei Judetene Valcea a Asociatiei Nevazatorilor din Romania de plata impozitului pe cladiri

 HCL nr. 130 din 2017 Privitor la transformarea unui post din statul de functii al Colegiului National Gib Mihaescu

 HCL nr. 131 din 2017 Privitor la modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 2010

 HCL nr. 132 din 2017 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnici-economici si a cofinantarii de la bugetul local