​​

„REABILITAREA MUZEULUI VIEI ȘI VINULUI, MONUMENT ISTORIC ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
Cod smis 7148

Muzeul Viei şi Vinului Drăgăşani face parte din patrimoniul istoric şi cultural al oraşului. El constituie un element de identitate al municipiului Drăgăşani deoarece evidenţiază pecetea oraşului fiind unica clădire cu ceas care continuă şi azi să măsoare timpul. Clădirea atrage săptămânal noi vizitatori dornici să-i afle povestea şi să descopere aroma vinurilor şi exponatelor pe care le găzduiește. 
       Clădirea a fost construită înainte de anul 1920 de către Dumitru C. Popescu, un prosper comerciant al urbei, în stilul arhitectonic neo-romanesc, stil dominant în arhitectura româneasca a începutului de secol XX. De-a lungul anilor, clădirea a servit ca sediu pentru mai multe instituții: la început spatiu comercial, mai tarziu post local de miliție, iar din anul 1974 a fost transformat în muzeu al Viei și Vinului. A fost deschis vizitatorilor abia la data de 30 aprilie 1983, director al Muzeului Judeţean Vâlcea fiind istoricul Sergiu Purece (1981-1992).
Aflându-se într-o avansată stare de degradare, s-a impus reabilitarea completă și imediată a clădirii. Acest lucru a fost imperios necesar pentru ca muzeul să-şi poată exercita funcţia de motor pentru turismul viticol, pe care apoi să-l transforme într-o afacere prosperă şi de anvergură pentru oraşul Drăgăşani şi regiune.
         Municipiul Drăgăşani în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitarea muzeului viei și vinului, monument istoric în municipiul Drăgășani”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2014.
Perioada de implementare a proiectului a fost: 14.12.2011 – 14.05.2013.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.260.004,87 lei, din care: 
  • contribuția financiară a Uniunii Europene :       3.410.136,58 lei
  • contribuția financiară a Guvernului României : 1.754.814,33 lei
  • contribuția proprie a beneficiarului :                       95.053,96 lei

Obiectul proiectului a constat în reabilitarea clădirii muzeului viei și vinului, readucerea la farmecul său inițial și angrenarea sa în circuitul cultural al judeţului, cu un potenţial unic şi cât se poate de evident în context naţional şi regional.
Restaurat și modernizat, Muzeul Viei şi Vinului Drăgăşani reprezintă motorul turismului viticol din zonă și este investiţia menită să transforme Drăgăşaniul într-un context strategic pentru succes.