​​

“OCOLIREA MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI”
Cod smis 3061

Proiectul a fost finanțat prin POR  2007 – 2013.
Perioada de implementare a fost: 01.08.2008-01.05.2013.
Valoarea totală a proiectului: 23.499.488,38 lei, din care
 • F.E.D.R.                               16.211.385,44 lei   
 • Bugetul Naţional                    6.342.997,61 lei
 • Contribuţia beneficiarului         945.105,34 lei
Implementarea lucrărilor proiectului:
Executarea lucrărilor  a fost structurată pe 3 obiecte distincte, după cum urmează:
 • Obiectul 1 Drum.
 • Obiectul 2  Pod.
 • Obiectul 3   Devieri reţele de utilităţi publice
 • Obiectul 1- Drum 
În cadrul Obiectului 1 s-au executat  lucrări privind drumul propriu-zis şi toate lucrările aferente drumului (poduri, podeţe, rigole, parapeţi, trotuare).
Drumul de ocolire, în lungime de 5,9 Km, porneşte din DN 64 (Râmnicu Vâlcea – Drăgăşani) din zona de Sud a oraşului de la intersecţia străzilor Tudor Vladimirescu şi Avram Iancu, spre Vest. Se continuă cu traseul străzii Rahova, pasajul de trecere peste calea ferată, pasaj cu lungimea de 37,5 m şi rampele de acces aferente, zona străzii Braniştei, zona străzii Ferdinand, zona străzii Căpitan Hoarcă, zona străzii Dealul Olt, încheindu-se la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu, revenindu-se pe traseul în axa Sud – Nord a oraşului.
Traseul drumului de ocolire este împărţit în 20 de tronsoane  și are următoarea structură rutieră  executată pe toată lungimea :
parte carosabilă :
 • 17 cm straturi bituminoase 
 • 20 cm balast stabilizat cu min. 6% ciment,
 • 25 cm balast cilindrat.
 • a fost turnat ultimul strat de mixtură asfaltică de uzură.
 • trotuar :
 • 3 cm strat de uzură  BA8,
 • 10 cm beton de ciment C12/15,
 • 10 cm fundaţie din balast 
 • Au fost executate poduri şi podeţe:
 • Pod peste valea naturală
 • Podeţe dalate
 • Podețe de acces la proprietăți.
 • Pe zona rampelor podurilor au fost  prevăzute şi executate rigole de acostament, scări de acces şi casiuri pentru scurgerea apelor, precum şi parapet flexibil de tip greu.
 • In zona pasajului CF (cale ferată) s-au realizat înierbări şi plantare de puieţi. 
 • Pentru păstrarea traseului drumului au fost executate  consolidări de maluri cu tehnologii specifice: saltele de gabioane,  gabioane precum ziduri de sprijin pe partea stîngă a drumului. 
 • La intersecțiile principale au fost realizate sisteme de semaforizare și au fost  montate semne de circulație rutiera corespunzatoare.
 • Au fost realizate marcajele rutiere longitudinale și transversale.
 • În cadrul obiectului 2 au fost prevazute lucrări privind executarea pasajului superior peste calea ferată.
 • Lungimea podului 37,50 m din care suprastructura are o lungime de 24,00 m şi zidurile întoarse ale culeelor 2 x 6,75 m (inclusiv rosturile de dilatare).
 • Lăţimea pasajului 7,80 m parte carosabilă şi două trotuare de 1,00 m.

Obiectivul 3. Devieri rețele de utilități publice
Pe strada Capitan  Hoarca şi strada Rahova s-au executat lucrări pentru mutarea reţelei electrice aeriene, s-a montat un post de  transformare de  400 kVA şi  s-a executat o linie electrică subterană de 20 kV.
Pe străzile Căpitan Hoarcă şi strada Avram Iancu s-au executat lucrări de  reabilitare a reţelei de canalizare, s-au înlocuit  tuburile din beton  cu ţeavă  PVC şi  s-au executat  camine  de vizitare. Au fost executate 170 branşamente individuale cu ţeavă PVC Dn 160, până la limita proprietăţii.
Realizarea proiectului ”OCOLIREA MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI” creează  un set de beneficii datorită scoaterii circulației de tranzit dintr- o zonă urbană aglomerată: creșterea vitezei de parcurs a mașinilor, micșorarea riscului de accidente și nu în ultimul rând reducerea poluării aerului și a poluării fonice.
Se creează și un al doilea set de beneficii de natură economică deoarece  în zona șoselei de centură se vor putea dezvolta spații pentru activități de natură economică.