Programul Operațional Capacitate Admînistrativă (POCA) 2014-2020

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
                        transparente
Apel: POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în   
         cadrul autorităților și instituțiilor publice


​​Descarcă documente:


„PREVENIREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI DE SPRIJIN INTEGRATE”

Corupția este o disfuncție de sistem care își are proveniența și afectează cadrul normativ, sistemul instituțional și relațiile interumane specifice instituțiilor publice. Fiind un fenomen complex, e nevoie de măsuri specifice de luptă contra acesteia. Acțiunile anticorupție sunt atât de natură legală, cât și administrativă, implicând oficialii, dar și întreaga populație.
Politica anticorupție trebuie să se adreseze în primul rand personalului din instituțiile publice al cărui comportament integru trebuie pretins și încurajat: pe de o parte angajații trebuie determinați să fie imparțiali și responsabili, iar pe de altă parte ei trebuie avertizați cu privire la consecințele comiterii unor fapte ilicite sau contrare standardelor de conduită. 

Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, are în derulare proiectul ”PREVENIREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI DE SPRIJIN INTEGRATE” , cod SIPOCA 440/SMIS 2014+ 118770.
Proiectul este finanţat prîn Program Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Proiectul este necesar deoarece, conform Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, instituțiile publice trebuie să aibă definit un ,,Plan intern de integritate’’ care să fie asumat și care să includă măsuri și proceduri pentru prevenirea și limitarea fenomenului de corupție și remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupția din sistemul public.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este acela de a crește transparența actului administrativ prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, precum și pregătirea personalului din instituțiile publice în acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul țintă sunt acelea că vor utiliza proceduri clare prin care să se asigure transparența în administrația publică locală, acestea fiind implementate la nivelul instituției în care aceștia își desfașoară activitatea. Concomitent grupul țintă va participa la sesiuni de formare profesională în domeniul anticorupției, dar și la campania de educație anticorupție.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea la Primăria Municipiului Drăgășani a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea funcționarilor în exercitarea actului administrativ.
2. Elaborarea unui ghid de bune practici în instituție cu scopul de a preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locală și de a stabili indicatori specifici de evaluare.
3. Organizarea unei campanii de educație anticorupție, al cărei scop este promovarea transparenței în administrația publică locală.
4. Formarea personalului instituției (30 persoane) în vederea prevenirii și limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale.

Rezultate așteptate

Rezultatele obținute în urma implementarii proiectului vor fi:
1 procedura interna; 
1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala; 
1 Campanie pentru educatie anticoruptie;
30 functionari si alesi formati.

Data de începere a proiectului este 06.08.2018 iar perioada de implementare este de 12 luni.
Valoare totală/eligibilă proiect:      299.978,00 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă:  293.978,44 lei
Cofinanțare eligibilă beneficiar:         5.999,56 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.