Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -2020 

P R O I E C T
„REABILITARE ȘI RESTAURARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA SFÂNTUL ILIE DIN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
COD SMIS 119040


​Descarcă documente:

​”Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani” - COD SMIS 119040

Biserica Sfântul Ilie este inclusă în circuitul turistic „ Drumul Vinului”. Acesta pornește de la  Muzeul viei și vinului, continuă pe strada Tudor Vladimirescu, unde întâlnim monumentul istoric Biserica Sfântul Ilie (strada N. Bălcescu), străbate Valea Oltului 2 km, cotește la stânga pe culmea Dealul Oltului unde întâlnim cramele considerate obiective turistice ( Casa Iordache, Crama Știrbey, Crama SC Mar, Crama Avincis), coboară în strada Ferdinand și se incheie în punctul de plecare la muzeu.

UAT Municipiul Drăgăşani,în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Parohia Sfântul Ilie, derulează proiectul ”Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 02.08.2017 iar perioada de implementare este de 31 luni.

Proiectul de faţă propune valorificarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie, obiectiv de patrimoniu şi de interes turistic cultural-istoric religios .

Locul de implementare este Municipiul Drăgășani, strada Nicolae Bălcescu, nr. 18, imobilul fiind inclus în ”Lista monumentelor istorice 2015”, poziția 430, cod LMI: VL-II-m-B-09751.


Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general:

Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și creşterea importanţei turismului cultural local, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi        protecţiei mediului, prin activităţi de conservare şi menţinere a stilului arhitectonic al Bisericii şi al culturii tradiţionale româneşti. 

Obiective specifice:

- Restaurarea, reabilitarea,consolidarea și refacerea picturii  bisericii Sfântul Ilie din Municipiul Drăgășani în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Sud-Vest;
- Promovarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al obiectivului  de patrimoniu Biserica Sfantul Ilie din municipiul Dragasani  in vederea cresterii numarului de turisti vizitatori si stimularea dezvoltarii locale si regionale.


Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului:

- Creşterea numărului de turişti  care viziteaza Biserica Sfantul Ilie cu mai mult   
de 10% şi extinderea sezonului turistic din judeţul Valcea prin cresterea       obiectivelor restaurate de vizitat.
- Creşterea importanţei turismului şi a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune şi crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.
- Valorificarea resurselor culturale ale judetului Vâlcea în scop turistic, prin restaurarea şi conservarea a ceea ce a rămas din moştenirea culturală a regiunii.
- Creşterea suprafeţelor restaurate a obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric cu potenţial turistic.
- Creşterea suprafeţelor de amenajări peisagistice realizate.
- Creşterea numărului de echipamente moderne achiziţionate pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu: echipamente de climatizare, de protecţie împotriva incendiilor, sisteme antiefracţie.
Valoarea Proiectului 
Valoarea totală a proiectului:                3.200.879,02 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile:       3.136.861,44 lei
Contribuţia proprie a beneficiarului:           64.017,58 lei