Programul Operațional Capacitate Umana (POCU) 2014-2020
 
Axa Prioritară: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Componenta 1: BUNICII COMUNITAȚII Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice -Regiuni mai putin dezvoltate
Operațiunea: Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale.P R O I E C T
„A.C.C.E.S. - Asistență pentru Creșterea Calității vieții si Egalitate de Sanse pentru vârstnici” 
Cod proiect 126733
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este cresterea calitații vieții pesoanelor vârstnice expuse riscului de excluziune sociala, din municipiul Dragasani si asigurarea egalitații de sanse pentru o viața sanatoasa, activa si demna.
Proiectul are ca scop reducerea numarului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabiliate, din municipiul Dragasani, prin furnizarea de servicii sociale integrate de calitate, adaptate nevoilor specifice. În acest sens, proiectul propune dezvoltarea si eficientizarea serviciilor sociale furnizate vârstnicilor din municipiul Dragasani, în cadrul centrului de zi existent, prin largirea gamei de servicii si activitați dedicate acestora, perfecționarea personalului, îmbunatațirea bazei materiale si implementarea unui metodologii de lucru bazata pe abordarea integrata si individualizata a serviciilor si stimularea participarii active a vârstnicilor în societate. Proiectul va produce efecte pozitive pe termen lung, deoarece este de natura sa genereze o schimbare sociala în comunitate. Proiectul propune
acțiuni inovatoare, la nivelul municipiului Dragasani, ce urmaresc schimbarea percerției opiniei publice cu privire la imaginea si rolul persoanei vârstnice în societate, oferind totodata persoanelor vârstnice oportunitați de a–si valorifica potențialul de care dispun, prin participarea activa în societate în cadrul unui program de voluntariat. Proiectul raspunde masurilor prevazute de Strategia Naționala pentru Promovarea Îmbatrânirii Active si Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015 – 2020, precum si masurilor stabilite de Strategia Naționala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2015 -2020. Prin obiectivele sale, proiectul va contribui direct la realizarea obiectivului specific al programului si cel al apelului.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltatrea capacitaþii instituționale a centrului de zi pentru persoanele vârstnice din municipiul Dragasani, de a furniza servicii sociale intergrate, la un nivel înalt de calitate.
2. Reducerea numarului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabiliate, din municipiul Dragasani, prin furnizarea de servicii sociale integrate de calitate, adaptate nevoilor specifice individuale.

Rezultate asteptate
Detalii rezultat - Componenta 1
1. 25 de specialisti din cadrul serviciilor sociale din municipiul Dragasani, îsi dezvolta cunostințele si abilitațille de a lucra cu persoanele vârstnice, în cadrul unui program de formare profesionala.
2. Îmbunatațirea bazei materiale a Centrul de zi pentru persoanele vârstnice cu echipamentele necesare derularii activitaților specifice.
3. O metodologie de lucru în cadrul centrului de zi pentru persoanele vârstnice, ce asigura intervenții eficiente prin soluții inovatoare, elaborata si diseminata.
4. O promovare mai buna în comunitate a centrului de zi pentru vârstnici, prin crearea unui web-site de prezentare si a unei pagini de Facebook.
5. Minimum 175 de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate beneficiaza de servicii sociale integrate, adecvate nevoilor individuale.
6. Minimum 100 de persoane vârstnice depasesc situația de vulnerabilitate ca urmare a sprijinului primit prin proiect.
7. Minimum 50 de persoane vârstnice vor fi implicate în activitați de voluntariat.


Valoarea totala proiect: 2,794,998.41 lei
Valoare eligibila proiect: 2,794,998.41lei
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana