​In conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare, aprobat prin H.G nr.286/2011, Primaria municipiului Dragasani organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate in cadrul Directiei Servicii Publice, din municipiul Dragasani.

​​Descarca anunt 1​​

​​Descarca anunt 2​​


Data adaugarii : 9/8/2017 11:04:34 AM
Inapoi la Știri și anunțuri