în conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011, Primăria Municipiului Drăgăşani organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social în cadrul Centrului multifunţional de asistenţă socială.

​Detalii anunț


Data adaugarii : 11/26/2018 1:06:32 PM
Inapoi la Știri și anunțuri