​În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011, Primăria Municipiului Drăgăşani organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant  de inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Biroului Proiecte de dezvoltare locală.

Descarcă anunț​


Data adaugarii : 11/26/2018 2:05:07 PM
Inapoi la Știri și anunțuri