În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011, Primăria Municipiului Drăgăşani organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant  de inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Biroului Proiecte de dezvoltare locală.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Drăgăşani, din Piaţa Pandurilor nr.1, în datele de:

  • 9 mai 2019 – proba scrisă;
  • 10 mai 2019 – proba interviu;

Află mai multe aici


Data adaugarii : 4/10/2019 11:05:56 AM
Inapoi la Știri și anunțuri