În temeiul art.36 alin.(2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), art.45 alin.(2) lit. c), precum și aler art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Drăgășani a hotărât prin HCL nr. 52 următoarele:

Taxa pentru utilizarea căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate în cursul anului 2019, in cuantum  de 25 lei/căsuță/zi

Repartizarea în vederea utilizării căsuțelor mai sus menționate se va face în ordinea depunerii cererilor de către persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități comerciale care nu înregistrează datorii restante la bugetul local.

Hotărârea Consiliului Local nr. 52


Data adaugarii : 6/19/2019 10:13:06 AM
Inapoi la Știri și anunțuri