​Dorim să vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare acolo unde există rețea de canalizare.

Pe străzile unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apa uzată în bazine etanș vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite și exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și conidțiile de evacuare a apelor uzate provenite de la procesul de vidanjare.

Pentru detalii și informații, vă rugăm să vă adresați de urgență operatorului regional S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea - Centrul de Exploatare SUD - cu sediul în Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 444 (fosta centrală termică nr. 4) sau la sediul Primăriei, persoana de contact ing. Zamfir Gheorghe. 

Anunț canalizare - nr. 17180/04.07.2019


Data adaugarii : 7/8/2019 11:02:32 AM
Inapoi la Știri și anunțuri