În conformitate cu PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (10), lit. c) aprobată prin Dispoziția nr. 916/25.10.2019
Autoritatea contractantă MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI, cu sediul în str. Piața Pandurilor nr. 1, loc. Drăgășani, cod poștal 245700; tel/fax 0250811990, email: dragasani@vl.e-adm.ro, adresa internet primariadragasani.ro, vă invită să depuneți oferta în cadrul procedurii simplificate proprii de atribuire a contractului de servicii cu denumirea ”Servicii de catering pentru beneficiarii asistați prin cantina de ajutor social”.
Valoare estimată până la 31.12.2020 este de 217.540 lei fără TVA;
Codul CPV: 55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții.
Sursa de finanțare: Bugetul local;
Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.12.2019 - ora 11:00
Termenul de deschidere a ofertelor: 16.12.2019 - ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Drăgășani, str. Pandurilor, nr. 1, loc. Drăgășani, cod poștal 245700, la Registratură;
Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română;
Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă - 60 zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: ”Prețul cel mai scăzut”

Descarcă anunțul aici
Descarcă documentația aiciData adaugarii : 12/9/2019 8:12:01 AM
Inapoi la Știri și anunțuri