În conformitate cu prevederile:

- Legii-Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- PROCEDURII INTERNE de recrutare și selecție a personalului angajat pe posturi în afara organigramei pentru activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată prin Dispoziția nr. 780/2019, emisă de primarul Municipiului Drăgășani;
Primăria Municipiului Drăgășani anunță demararea procedurii de recrutare și selecție pentru următoare posturi, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului ”A.C.C.E.S. - ASISTENȚĂ PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI EGALITATE DE ȘANSE PENTRU VÂRSTNICI” finanțat prin Programul Operațional Capital Umana, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investții 9.ii, Obiectivul Specific 4.4, Apel - BUNICII COMUNITĂȚII Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice: 


Descarcă anunțul aici


Data adaugarii : 1/9/2020 8:10:50 AM
Inapoi la Știri și anunțuri