În conformitate cu PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în Anexa 2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin (1), lit. d) aprobată prin Dispoziția nr. 916/25.10.2019
Autoritatea contractantă, MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI, cu sediul în str. Piața Pandurilor, nr. 1, loc. Drăgășani, cod poștal 245700, tel/fax 0250811990, email: dragasani@vl.e-adm.ro, adresa internet: primariadragasani.ro, vă invită să depuneți oferta în cadrul procedurii simplificate proprii de atribuire a contractului de servicii cu denumirea ”Servicii de catering pentru beneficiarii proiectului A.C.C.E.S. - Asistență pentru creșterea caltății vieții și egalitate de șanse pentru vârstnici”

Descarcă anunțul aiciData adaugarii : 1/9/2020 10:11:20 AM
Inapoi la Știri și anunțuri