​În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011, Primăria Municipiului Drăgăşani organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante: inspector de specialitate, gradul II, în cadrul serviciului proiecte cu finanțare inernațională, contabil debutant în cadrul Cantinei de ajutor social și coordonator activități culturale în cadrul Casei de cultură Drăgășani.

Descarca anunt​


Data adaugarii : 7/14/2016 6:04:17 AM
Inapoi la Știri și anunțuri