MUNICIPIUL   DRĂGĂŞANI

______________________________________________________________________________________________________
 245700 - Drăgăşani, judeţul Vâlcea, Piaţa Pandurilor nr.1

Tel.: 0250/811990 ; Fax : 0250/811990;

e-mail  dragasani@vl.e-adm.ro


Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică la adresa de e-mail: dragasani@vl.e-adm.ro

Formularele se pot descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Drăgășani:

http://www.primariadragasani.ro/Pagini/FormulareAsistentaSociala

 Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. Data adaugarii : 3/17/2020 12:21:51 PM
Inapoi la Știri și anunțuri