Direcția Națională de Probațiune, în temeiul dispozițiilor art. 551 alin. (3) coroborate cu dispozițiile art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(3), alin. (5), alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind transferul personalului contractual și al funcționarilor publici în cadrul Direcției Naționale de Probațiune, aprobat prin Decizia Directorului General al Direcției Naționale de Probațiune nr.183/2019, denumit în continuare Regulament, anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui număr de 55 de posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale.

Anunt


Data adaugarii : 11/9/2020 1:28:17 PM
Inapoi la Știri și anunțuri