Anunț - privind finalizarea procedurii de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor în proiectul „A.C.C.E.S. - ASISTENȚĂ PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI EGALITATE DE ȘANSE PENTRU VÂRSTNICI”, COD SMIS:126733 Data: 30.01.2020 MĂSURI CE SE IMPUN ÎN CAZUL DEPISTĂRII VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE Data: 15.01.2020 Anunț de participare simplificat Data: 09.01.2020 Anunț - Nr. 439 din 09.01.2020 Data: 09.01.2020 Anunț de participare simplificat privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 Data: 09.12.2019 Anunț privind aprobare: Planul urbanistic de detaliu (PUD) str. Tudor Vladimirescu nr. 416, municipiul Drăgășani Data: 05.12.2019 Anunț - concurs pentru ocuparea pentru ocuparea a 2 posturi vacante de inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Biroului Proiecte de dezvoltare locală. Data: 04.12.2019 ANUNȚ privind acordarea de facilități fiscale de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al municipiului Drăgășani Data: 27.11.2019 Proiect de hotărâre privind: stabilirea nivelurilor si taxelor locale pentru anul 2020 Data: 04.11.2019 Proces-verbal al sedintei comisiei sociale pentru analizarea solicitarilor/cererilor pentru repartizarea locuintelor construite prin ANL pentru tineri, destinate inchirierii nr. 32049/30.10.2019 Data: 01.11.2019